Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.voltia.com.

ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ PRYWATNOŚCI I PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Prywatność użytkowników naszej witryny jest dla nas ważna. Jedną z naszych zasad jest szacunek względem odwiedzających i użytkowników w odniesieniu do wszelkich informacji, które zbieramy w tej witrynie oraz w innych posiadanych i prowadzonych przez nas witrynach. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujemy ich do świadczenia usługi. Gromadzimy je w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za wiedzą i zgodą użytkowników. Informujemy użytkowników o tym, dlaczego zbieramy dane i jak je wykorzystujemy.

Przechowujemy zebrane informacje tylko tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć użytkownikowi żądaną usługę.  Wszelkie przechowywane przez nas dane chronimy z wykorzystaniem środków akceptowalnych z handlowego punktu widzenia, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi do tych danych, ich ujawnieniu, kopiowaniu, użyciu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych publicznie ani stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to wymagane przez prawo.

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane.  Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Użytkownik ma prawo odrzucić naszą prośbę o podanie danych osobowych, rozumiejąc, że możemy nie być w stanie zapewnić niektórych pożądanych usług.

Dalsze korzystanie z witryny będzie uznane za wynikające z akceptacji naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.  Można kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych użytkowników i danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo zażądać, w dowolnym momencie i bezpłatnie, informacji na temat przechowywanych przez nas danych, a także skorzystać z prawa do korekty, zablokowania lub usunięcia dotyczących jej/ go danych.  W tym celu można skorzystać z wcześniej wymienionych opcji kontaktu.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się pozyskaniu, przetwarzaniu lub wykorzystaniu jej/ jego  danych przez administratora danych zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych, czy to w całości, czy częściowo w odniesieniu do pojedynczych środków,  może przesłać swój sprzeciw e-mailem lub listownie, korzystając z wcześniej wspomnianych opcji kontaktu.

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia, dlatego prosimy osoby poniżej 16 roku życia o nieprzekazywanie danych osobowych administratorowi danych.  Jeśli zidentyfikujemy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, podejmiemy wszelkie środki mające na celu ich usunięcie bez zbędnej zwłoki.

POZYSKIWANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe dane osobowe odnoszą się do faktycznych lub osobistych relacji konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Takie szczegółowe dane obejmują na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres i wszystkie istniejące dane, które użytkownik ujawnia nam podczas rejestracji i tworzenia konta klienta.

W witrynie wykorzystano następujące elementy, które pojawiają się w formularzach internetowych:

1. Formularz kontaktowy (również pod nazwą „Uzyskaj wycenę”).  Służy odwiedzającym do pozostawienia danych kontaktowych wraz z wiadomością (zapytaniem), aby skontaktować się z administratorem danych.  Wszystkie pola w tym formularzu są obowiązkowe:  nazwa, firma, kraj, adres e-mail, wiadomość.  Formularz kontaktowy wymaga również dalszych potwierdzeń:

 • zgodę na Regulamin użytkowania, wyrażaną za pomocą pola wyboru;
 • zaawansowane sprawdzanie Anti-SPAM poprzez wtyczkę reCaptcha
 • Po przesłaniu formularza kontaktowego wszystkie dane wraz z dodatkowymi danymi (takimi jak znacznik czasu, adres IP, …):
 • są przechowywane w bazie danych witryny;
 • zostają wysłane pocztą elektroniczną do działu sprzedaży administratora danych, a także do osoby, która wypełniła i przesłała zapytanie;
 • zostają wysłane na adres e-mail odwiedzającego, czyli osoby, która wypełniła i przesłała formularz kontaktowy, jako potwierdzenie złożonego zapytania.

2. Kalkulator łącznego kosztu posiadania. Służy odwiedzającym do porównania rozmaitych samochodów dostawczych z vanem Voltia, produktem administratora danych, pod względem łącznego kosztu posiadania (TCO). Ten formularz nie gromadzi żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację odwiedzającego. Formularz wymaga raczej podania informacji o potrzebach, wymaganiach, oczekiwaniach i zachowaniach użytkowników jako kierowców, które są następnie ocenione w wynikach podanych po przesłaniu.  Dane są wysyłane, ale nie są przechowywane do dalszego wykorzystania.

Kalkulator TCO współpracuje z samodzielną usługą API wykonywaną przez administratora danych. API zużywa przesłane dane, zapewnia analizę, ocenę i porównanie, uruchamia określone formuły i ostatecznie wysyła wyniki z powrotem do strony witryny. Wyświetlane wyniki dla odwiedzających mają charakter wyłącznie informacyjny, a administrator danych nie udziela żadnej gwarancji. Interfejs API jest hostowany przez osobnego dostawcę, korzysta z własnej bazy danych i systemu, chociaż kalkulator TCO jest podłączony tylko do zarezerwowanej, niepublicznej warstwy API (na podstawie żądania/ odpowiedzi API).  Interfejs API rejestruje każde żądanie i przechowuje przesłane dane we własnej bazie danych wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak znacznik czasu, wersja językowa, adres IP, identyfikator sesji. Przechowywanie wspomnianych danych pozwala administratorowi danych analizować i ulepszać kalkulator TCO.

3. Formularz logowania, znajdujący się w powiązanej poddomenie service.voltia.com. Służy on do logowania do dedykowanej strefy witryny, z ograniczonym dostępem - mianowicie do strony związanej z „Częściami zamiennymi”, specyficznymi dla partnerów serwisowych administratora danych.  Strefa ta zawiera dodatkową dokumentację techniczną do pobrania.  Po udanym logowaniu, zalogowany partner serwisowy musi wyrazić zgodę w zakresie „Wyłączenia odpowiedzialności”, aby móc kontynuować.  W przypadku, gdy „Wyłączenie odpowiedzialności” nie zostanie zatwierdzone, partner serwisowy zostaje automatycznie wylogowany.  Każde udane logowanie partnera serwisowego jest śledzone, a dane znacznika czasu są przechowywane na jej/ jego koncie w bazie danych administratora danych jako informacja „Ostatnie logowanie”.

4. Formularz rejestracyjny, znajdujący się w powiązanej poddomenie service.voltia.com. Służy do utworzenia nowego konta dla partnera serwisowego.  Dane rejestracyjne zawierają:  imię i nazwisko, firmę, adres, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Wprowadzone dane oraz dane uwierzytelniające są przechowywane w bazie danych administratora danych, gdzie dane konta są uzupełniane znacznikiem czasu utworzenia, wraz z informacją o statusie (aktywny/ nieaktywny) i preferowaną wersją językową.  Dane dotyczące haseł są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Nowo utworzone konto nie jest aktywowane automatycznie; najpierw musi zostać ręcznie zatwierdzone (lub odrzucone) przez przedstawiciela administratora danych.  Wpisany do konta przez partnera serwisowego adres poczty elektronicznej służy do powiadomień e-mail, np. o pomyślnym utworzeniu konta, zatwierdzeniu (aktywacji) konta przez administratora.  Żadne dane konta portalu usługowego nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym i są wykorzystywane wyłącznie przez administratora danych wewnętrznie.

PLIKI COOKIE I POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

Strona korzysta z plików cookie.  Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Podczas pierwszej wizyty danego użytkownika, na ekranie pojawia się pasek zgody (w postaci popover) na pliki cookie. Potwierdzenie zgody użytkownika na stosowanie plików cookie oznacza akceptację wszystkich rodzajów tych plików (opt-in). Jeśli użytkownik nie akceptuje używania plików cookie przez witrynę, to:

 1. nie powinien kontynuować korzystania z witryny; lub
 2. powinien dowiedzieć się, jak zrezygnować z plików cookie.

Nasza polityka plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie, w jaki sposób używamy plików cookie, w jaki sposób osoby trzecie, z którymi możemy współpracować, mogą wykorzystywać pliki cookie w witrynie, wybory użytkownika dotyczące plików cookie i dalsze informacje na temat plików cookie.

1. Co to są pliki cookie  Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane przez przeglądarkę internetową z odwiedzanej strony internetowej. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce internetowej użytkownika i umożliwia stronie internetowej lub osobie trzeciej rozpoznanie jej/ go i ułatwienie następnej wizyty, oraz uczynienie strony internetowej bardziej przydatną dla użytkownika.  Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie.

2. W jaki sposób witryna korzysta z plików cookie  Podczas korzystania z witryny i uzyskiwania do niej dostępu, możemy umieścić w przeglądarce internetowej wiele plików cookie.  W witrynie stosujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie; ponadto używamy różnych rodzajów plików cookie do prowadzenia witryny - są to niezbędne pliki cookie.  Możemy używać niezbędnych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z kont użytkowników.  Używamy plików cookie w następujących celach:

 • włączenie niektórych funkcji witryny;
 • przeprowadzenie analizy;
 • przechowywanie danych o preferencjach odwiedzających;
 • umożliwienie dostarczania reklam i remarketingu, w tym reklamy behawioralnej.

3. Pliki cookie stron trzecich Oprócz własnych plików cookie możemy również wykorzystywać różne pliki cookie stron trzecich, służące do raportowania statystyk użytkowania witryny, dostarczania reklam w witrynie i za jej pośrednictwem itd.:

 • Youtube;
 • Cloudflare;
 • Doubleclick;
 • Google Analytics;
 • Google Ads;
 • Google Tag Manager;
 • Google reCaptcha
 • Wtyczki społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

Hosting

Witryna jest hostowana w serwisie Websupport i korzysta z ich usług hostingowych, chociaż niektóre biblioteki pomocnicze kodów mogą być dostarczane przez zewnętrzną usługę CDN, taką jak Cloudflare.  Dane są przechowywane w Słowacji.

BEZPIECZNY TRANSFER DANYCH

Dane osobowe użytkowników są przez nas bezpiecznie przekazywane z wykorzystaniem kodowania. W tym przypadku korzystamy z systemu kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy witrynę i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i dystrybucją danych przez osoby nieupoważnione.

PLIKI DZIENNIKÓW

Podczas każdego dostępu do witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach rekordów, tak zwanych plikach dzienników serwera.  Zapisy przechowywane w ten sposób zawierają następujące dane: datę i godzinę wywołania, nazwę wywoływanej strony, adres IP, adres URL strony odsyłającej (adres z którego odwiedzający wszedł do witryny), ilość przesyłanych danych, informacje o produkcie i wersja używanej przeglądarki.

Oceniamy te zapisy danych z plików dziennika, aby ulepszać naszą ofertę i witrynę, a także czynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika, szybciej wykrywać i korygować błędy oraz kontrolować pojemność serwerów.  Jednocześnie używamy zapisów danych z plików dziennika, aby chronić witrynę przed atakami, np. w kontekście ataków typu „rozproszona odmowa usługi”, które mają zablokować dostęp do strony internetowej poprzez przeciążenie jej zapytaniami.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.06.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2019 r.

Deliver smart. Go green. Drive voltia.