Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Dane firmy

Nazwa Voltia Automotive s. r. o. | Siedziba 464, Dohňany 020 51
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  nr ID 45 303 835 | NIP 2022940436
Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego Trenčín | Rodzaj Ltd, Nr wpisu 33434/R
VAT  SK7120000074 | Adres e-mail info@voltia.com | Nr telefonu +421 948 892 749

Organ nadzorczy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej),
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
(Siedziba Słowackiej Inspekcji Handlowej),
P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Deliver smart. Go green. Drive voltia.