Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen.

Vår visjon og
vårt formål

Et renere & sunnere Europa

Voltia er et selskap med en internasjonal visjon om et renere, sunnere Europa som er mindre avhengig av olje. I våre øyne er fremtiden grønn.

Det er derfor vi hjelper dem som er profesjonelle på logistikk og transport, til raskt og effektivt bygge om bilparken sin til elektriske kjøretøyer, å eliminere utslipp, å kutte kostnader og å øke fortjenesten.

Alle kjøretøy på veien spiller en rolle når det gjelder luftforurensning, og alle sjåfører kan bidra til å redusere utslippene. Selskapet vårt er en del av et større, nødvendig skifte i samfunn og stat mot en mindre forurenset planet. Byene skal bli renere og grønnere, og transport er en nøkkelfaktor i så måte.

Derfor gjør vi elektrisk mobilitet tilgjengelig for alle.

XL Voltia-varebilen er
det mest kostnads-
effektive
kjøre-
tøyet 
for
leveranser
til slutt-
mottaker.

Van photo

XL Voltia er en smart ombygd versjon av den pålitelige Nissan e-NV 200, og den får en lastekapasitet som er best i klassen, og en 100 % elektrisk motor med null utslipp som krever et minimum av vedlikehold og svært lave driftskostnader.

Vi har beregnet nøyaktig hvor mye XL Voltia-varebilen vil spare deg i løpet av bilens levetid når det gjelder drivstoff- og vedlikeholdskostnader, avgifter, statlige subsidier og andre faktorer som gjør XL Voltia til det mest kostnadseffektive, pålitelige kjøretøyet for leveranser i byområder.

Finn ut hvordan XL Voltias effektivitet kan kutte kostnader knyttet til bilparken!