Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen.

Bruksvilkår

Voltia-nettstedet

ÅNDSRETTIGHETER I FORHOLD TIL NETTSTEDET

Alle åndsrettigheter til innholdet på nettstedet, inkludert dets utforming, bilder, fotografier, tekst, lyd- eller videoinnhold som ligger ute på nettstedet, programvaren som brukes til det, inkludert den tekstbaserte HTML-koden, eies av oss eller våre lisensgivere. Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett og sui generis-rettigheter i databaser. Aspekter ved nettstedet som ikke er tilgjengelige for den vanlige besøkende, som f.eks. kildekode, objektkode, algoritmer, data- og logisk flyt-diagrammer, samt digitale filer er beskyttet som vår fortrolige informasjon og våre forretningshemmeligheter.

Tredjeparters tillatte bruk av nettstedet inkluderer: (i) Nedlasting, visning, drift og bruk av innholdet på nettstedet på datamaskin, mobiltelefon eller skjerm på annen enhet på vanlig måte (f.eks. ikke for å opprette en elektronisk database ved systematisk nedlasting og lagring av nettstedet), (ii) Lagring av innholdet i elektronisk form på disk (men ikke på noen server eller annen lagringsenhet koblet til nettverket), og (iii) Opprettelse av hyperkobling til nettstedet (med mindre vi gir deg beskjed om at vårt samtykke er trukket tilbake, med eller uten angivelse av årsak), og (iv) Opprettelse av digital kopi eller papirkopi av innholdet på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk (dette utelukker ikke at serviceportalens besøkende kan bruke dokumentene som er plassert på serviceportalen og utgangene de brukes til, til deres formål, inkludert den kommersielle, som forhåndsdefinert av vårt selskap).

Serviceportalens besøkende kan ikke foreta inngrep i innhold eller portalens tekniske del.

ÅNDSRETTIGHETER I FORHOLD TIL VOLTIA-VAREBILEN

Ombyggingen vi gjør av Nissan eNV200 som fører til Voltia-varebilen som sluttprodukt er beskyttet av Fellesskapets design og design registrert av Det sveitsiske føderale instituttet for åndsverk. Ombyggingen og all annen ombyggingsrelatert informasjon som er lagt ut på serviceportalen (tegninger, prislister, lister over reservedeler o.a.) er beskyttet av opphavsrett og sui generis-rettigheter i databaser. Aspekter ved ombyggingen og all ombyggingsrelatert informasjon skal behandles som vår fortrolige informasjon og våre forretningshemmeligheter.

Nettstedets besøkende har forbud mot å misbruke innholdet på nettstedet med det formål å produsere, tilby, markedsføre, eksportere eller lagre Voltia-varebilen/etterligning av den, enten på egen hånd eller via tredjepart.

NETTSTEDSBESØKERENS ANSVAR

Vi forbeholder oss alle rettigheter knyttet til disse åndsrettighetene, konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter. Du kan benytte deg av hvilke som helst av disse rettighetene bare i tilfeller og på en måte og til formål som er spesifikt angitt på nettstedet, på et annet nettsted som drives av oss, i Bruksvilkårene, gjeldende lover eller med vår uttrykkelige godkjenning på forhånd.

Vi krever at du behandler all informasjon som er mottatt fra oss gjennom nettstedet (eller på annen måte) som informasjon om vårt selskap; eventuell videre utbredelse av informasjonen skal kun skje med vår uttrykkelige godkjenning på forhånd. Til gjengjeld er vi enige om å behandle dataene dine med respekt og konfidensialitet innen vår Voltia-gruppe.

Du må bruke nettstedet og alt som er tilgjengelig fra nettstedet på en måte som ikke vil forårsake skade eller utgjøre noen trussel mot noen av våre rettigheter, inkludert vår gruppes navn og omdømme.

VÅRT ANSVAR

Vi bekrefter ikke overfor tredjepart at informasjonen som gis via dette nettstedet, inkludert informasjon hentet fra tredjeparts nettservere eller andre kilder, er fullstendig og korrekt; dette utelukker ikke vår ytterste innsats for å bruke slik informasjon til å utarbeide nettstedet. Nettstedet er utformet med det formål å informere interesserte om aspekter ved e-mobilitet og produktene våre og motivere til videre diskusjon rundt temaene.

Dessuten skal ingen informasjon på eller funksjonalitet knyttet til nettstedet, inkludert beregning og sammenligning av driftskostnader, av tredjepart betraktes som levering av en rådgivende eller annen tjeneste av oss eller en anbefaling om å (eller ikke å) inngå noen transaksjon. Selv om vi bestreber oss på å sørge for at all informasjon på nettstedet er korrekt, bør du ta kontakt med oss eller relevant informasjonskilde før du handler på grunnlag av slik informasjon.

Vi kan når som helst, selv uten forhåndsvarsel, ty til endringer av innholdet på nettstedet og ethvert dokument som er lagt ut på nettstedet. Det nye dokumentets/informasjonens gyldighet trer i kraft fra datoen den/det blir publisert på nettstedet (eller på et senere tidspunkt spesifisert i den/det) uten at vi trenger å varsle deg på forhånd.

Vi kan etter eget skjønn begrense tredjeparters tilgang til nettstedet.

Vi er ikke ansvarlig for skader, tap eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruk av nettstedet eller at man stoler på innholdet, mulige funksjonsfeil knyttet til innholdet, noens uautoriserte endring av data, og heller ikke for skader, tap eller kostnader som følge av forsinkelser i overføringen av informasjon, brudd på anlegg for telekommunikasjon eller servere eller andre driftsproblemer, eller forårsaket av et datavirus, et hackerangrep eller andre lignende årsaker.

KOMMERSIELL KOMMUNIKASJON

Å publisere vår e-postadresse på denne serviceportalen er ikke ensbetydende med generelt samtykke fra oss til bruk av adressen for levering av meldinger som ledd i kommersiell kommunikasjon.

Personer eller enheter som kontakter oss via vår hjemmeside i forhold til våre produkter eller tjenester, kan bruke e-postadressene våre for å sende elektronisk kommersiell kommunikasjon.

Ved å kontakte oss via nettstedet (eller via e-post), anses du for å ha gitt oss samtykke til bruk av din e-postadresse som er formidlet til oss for påfølgende elektronisk kommersiell kommunikasjon. Du kan trekke samtykket ditt tilbake når som helst.

BRUKSVILKÅRENES ANVENDELIGHET

Disse bruksvilkårene er gyldige og trådte i kraft fra den datoen de ble publisert på vårt nettsted. 

Vi kan når som helst, selv uten forhåndsvarsel, foreta endringer i disse bruksvilkårene som kan tre i kraft den datoen de ble publisert på nettstedet uten å på forhånd måtte varsle noen tredjepart om dette.

Enhver tredjepart, ved å besøke nettstedet og bruke dets funksjoner, anses å gjennom samstemthet ha gått med på disse vilkårene for bruk.

Forhold dekket av disse bruksvilkårene eller som er relatert til disse, inkludert ikke-avtaleforpliktelser, skal reguleres av lovene i Slovakia. Slovakiske domstoler skal ha jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister som måtte følge av disse forholdene.

PERSONLIG INFORMASJON

Bruk av din personlige informasjon styres av personvernreglene som er publisert på dette nettstedet.

 

Voltia Automotive s.r.o
I Bratislava den 15.05.2019

Ing. Juraj Ulehla, PhD.
Medgründer og administrerende direktør

LEVÉR smart. Bli grønn Kjør voltia.